Lễ kết nạp đoàn viên mới

(21/12/2015)

Năm 2015 đánh dấu sự "mở rộng" của chi đoàn Trung tâm Phân tích và Dự báo với lễ kết nạp cho 2 đoàn viên mới là: đ/c Phạm Lê Bảo Chinh và đ/c Nguyễn Thị Kim Thái

Chi đoàn Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Lễ kết nạp cho 2 đoàn viên mới:

1. Đồng chí Phạm Lê Bảo Chinh

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thái

Tới dự lễ kết nạp có TS. Lê Kim Sa - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo

Đ/c Lê Kim Sa - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Lễ kết nạp

Phát biểu tại lễ kết nạp đoàn viên mới, đ/c Lê Kim Sa nêu cao tinh thần "thanh niên" của 2 đoàn viên mới và  tính đoàn kết của toàn bộ đoàn viên chi Đoàn Trung tâm Phân tích và Dự báo, đồng thời cũng nhắc nhở những người đảm nhận nhiệm vụ dìu dắt các đoàn viên mới hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.

Thay mặt cho 02 đoàn viên được kết nạp, đ/c Nguyễn Thị Kim Thái đã đọc lời hứa trước toàn thể Hội nghị Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, tôi xin hứa: 1. Luôn phấn đầu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 3. Giúp đỡ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam"

Đ/c Nguyễn Thị Kim Thái đọc lời hứa
Đ/c Phạm Minh Thái - Bí thư chi Đoàn trao sổ Đoàn viên cho đ/c Nguyễn Thị Kim Thái

 News public: