Thăm và làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh

(21/07/2016)

Ngày 21/07/2016, tại trụ sở của Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC), đoàn công tác của Trung tâm Phân tích và Dự báo do TS. Nguyễn Thị Thanh Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh.

Tiếp đón đoàn của Trung tâm Phân tích và Dự báo về phía Công ty HFIC có đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Phó Tổng giám đốc thường trực, đ/c Vũ Quang Lãm – Phó Tổng giám đốc và các phó trưởng các phòng ban của công ty.

Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí MInh được chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh từ năm 2009. Đây là một định chế tài chính công ra đời đầu tiên trên cả nước. Công ty thực hiện chức năng huy động vốn phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng của Thành phố, huy động trái phiếu chính quyền địa phương, hoạt động tín dụng và quản lý các nguồn vốn ủy thác.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của đề tài cấp Bộ "Kinh tế Việt Nam "Đánh giá thực trạng cơ cấu và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam và triển vọng trong giai đoạn 2016-2020" do TS. Nguyễn Thắng làm chủ nhiệm.

Đoàn công tác đã có buổi trao đổi và làm việc hiệu quả khi được lãnh đạo của Công ty trao đổi rất thẳng thắn các vấn đề hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua, hiệu quả xã hội đạt được từ các công trình do công ty đầu tư và quản lý.

Chụp ảnh lưu niệm với công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh

 News public: