Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2016

(31/10/2016)

10h sáng ngày 31/10/2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "So sánh cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong các hiệp định thương mại" do ThS. Vũ Hoàng Đạt làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu bao gồm:

1. TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Lê Thúc Dục - Phản biện 1

3. TS Lê Kim Sa (Phó GĐ Trung tâm) - Phản biện 2

4. TS. Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên HĐ

5. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên HĐ

Đây là một đề tài của Đoàn thanh niên Trung tâm do ThS. Vũ Hoàng Đạt làm chủ nhiệm đã huy động được toàn bộ Đoàn viên tham gia.

Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công và được Hội đồng đánh giá cao bởi tinh thần làm việc theo nhóm và đã đưa ra một số phát hiện ban đầu về cam kết dịch vụ của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại.

 News public: