Lắng nghe tuổi trẻ lập nghiệp tại Việt Nam: Vòng khảo sát thứ 2 (16/12/2020)

Ngày 23 tháng 11, chương trình nghiên cứu “Tuổi trẻ lập nghiệp” đã công bố báo cáo thứ hai về tác động của đại dịch COVID-19 đến thanh niên ở một số nước đang phát triển. Báo cáo cung cấp một số phân tích về tác động của đại dịch đến việc làm và đời sống của những người trẻ tuổi tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế.

Chương trình nghiên cứu Tuổi trẻ lập nghiệp: "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" (16/11/2020)

Trong cuộc khảo sát qua điện thoại về COVID-19 thuộc chương trình nghiên cứu "Tuổi trẻ lập nghiệp", nhóm các nhà nghiên cứu đã soạn thảo "Hướng dẫn về Covid-19 (Vi rút Corona)" để gửi cho người trả lời phỏng vấn. Hướng dẫn cung cấp thông tin về vi rút corona và các tư vấn ngăn ngừa sự lây lan của vi rút, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ và một vài thông tin khác nhằm hỗ trợ nhóm trẻ trong nghiên cứu hiểu hơn về những điều xảy ra với bản thân, những điều cần làm và nơi tìm kiếm trợ giúp trong những trường hợp cần thiết.

[ Detail ]

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 (13/12/2018)

Ngày 13/12/2018 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

[ Detail ]

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 (28/12/2017)

Ngày 28/12/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

[ Detail ]

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017 (18/07/2017)

Ngày 18/07/2017 Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2017. Đến dự Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ công nhân viên của Trung tâm.

[ Detail ]

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Phân tích và Dự báo nhiệm kỳ 2017-2019 (24/03/2017)

Ngày 23/03/2017 tại phòng họp tầng 14 - Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

[ Detail ]

Nghiệm thu 04 đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016 (28/11/2016)

Ngày 26/11/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2016

[ Detail ]

Thăm và làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (21/07/2016)

Ngày 21/07/2016 đoàn công tác của Trung tâm Phân tích và Dự báo đã có buổi làm việc với Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh

[ Detail ]

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2016 (11/07/2016)

Sáng ngày 11/07/2016, Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2016

[ Detail ]

Họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017 (29/04/2016)

Ngày 29/04/2016 tại Trung tâm Phân tích và Dự báo đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt Hệ đề tài/nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2017

[ Detail ]

News public: