RESEARCH FINDINGS - COVID-19 heavily impacts female workers in the textile and garment, and hospitality industries (28/02/2022)

COVID-19 heavily impacts female workers in the textile and garment, and hospitality industries

RESEARCH FINDINGS (28/02/2022)

Reported by a research team from the Centre for Analysis and Forecasting (under the Vietnamese Academy of Social Sciences) working on the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post-Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”, which is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). For further information, please contact Dr. Nguyen Thị Thu Phuong, the research coordinator, at pnguyenhanoi2019@gmail.com

[ Detail ]

Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đến hộ gia đình: trường hợp khảo sát qua điện thoại đối với ngành dệt may và ngành du lịch ở Việt Nam (27/02/2022)

Báo cáo được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, theo yêu cầu và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC), và điều phối bởi Viện Tài Nguyên Phát Triển Campuchia (CDRI). Các ý kiến, phân tích và khuyến nghị trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh ý kiến chính thức các tổ chức đối tác

[ Detail ]

Gender-sensitive assessment of employment and income impacts of the pandemic on textile and garment and hospitality sectors in 2020 (27/02/2022)

This report was prepared by a team comprising Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”. This project is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia). The authors received valuable comments from academic advisors, Marzia Fontana (IDS, England), Kyoko Kusakabe (AIT, Thailand) and Jayant Menon (ISEAS, Singapore)

[ Detail ]

Poverty and distributional impacts of the COVID-19 pandemic: The Case of Textile and Garment, and the Hospitality Sectors in Vietnam (27/02/2022)

This report was prepared by a team comprising of Pham Minh Thai, Vu Hoang Dat, Nguyen Thi Thu Phuong, and Nguyen Thang under the research project “The Impact of COVID-19 on Inclusive Development and Democratic Governance: Rapid and Post Pandemic Assessment in the Mekong Subregion”, which is financially supported by the International Development Research Center (Canada) and coordinated by the Cambodia Development Resource Institute (Cambodia)

[ Detail ]

News public: